fbpx

Projekty

POPW.01.01.02-06-0002/20-00FCapp Sp. z o.o. realizuje umowę nr POPW.01.01.02-06-0002/20-00 o dofinansowanie projektu: „FCapp – Football Challenge App. Rozwój aplikacji mobilnej do organizowania wydarzeń sportowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 poddziałania 1.1.2: Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Celem projektu jest rozbudowa aplikacji FCapp do organizowania wydarzeń sportowych, w tym m.in. sparingu i turnieju piłkarskiego.
Udostępnienie aplikacji mobilnej pozwoli na zwiększenie grupy docelowej i zwielokrotnienie bazy użytkowników aplikacji, oraz przygotowanie spółki i aplikacji do wejścia na rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 1 297 095,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 991 780,00 PLN